n rx Mz*y l iC' y 11 y lp ki' d. BESLISSING. Lx eU^LXvt||*w tL 1X-^J lL>X-v (JU-LLl*^ ^p, IS h, I "b^, l*£, IS0), 1lM3, IHi, I4f, I d\ c-XXXxC X' xvkl ifL /tvl J A-fe/edc^O cXjl t^/ O^x. - Lv» 'x (iL^<^ 4vr^ IH%I IHb, iHk /KnnuL^ j/\jk~ A^\p ^jxxx/vvcL (Ky\AH ój cXa^~ \TS oxuu/" c(j2/Uwus<j \K)JC aM^\ahJIC V-*^ (^TS^O-^X LktA cLrm_ a^v^v. xMj -tn^vtKU. Cc<w oL_ X-uuiA. ^LvxrukC^* x-/-~.<L L^CvXc^ ^WtO^CX" C/Lt~- Jx-irvv-MA Wi cX^-VXV^V^VA. £X\— ^|xv\ ck^^s. Xc c^XxLLv-^- L^ru-4 ^ttwt 4 Xw^xCckXcLl. XVLXTv. (rvw /XAS-V^cUf C<*u^*s(Jb~\U<~cX/£ - cLa— v-nrX^L*-*-^. t ^as-w-cUC cLc i-^j v<9 a^^JLjüi^aL. cLc^v uLLvv-^-L-^ -6^-t-tvo cG ^rvtC^ .-w_<-X<- -L~ cLxi-G &JL* fl s^\^uuL^y^> cl- iMyl-e—C. /^*l-'j-vLo c-LG~ -V^-ve-d-c. oCat-iA Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^b^uxur-yo-rLyLée Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. vj^-Iru-r-v-j^ -trCLCLt AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 418