\L NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. vé. ^vCU.'! van de der op dag, den 5" uji*- 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den CL-S 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wordensde-ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Crtj tot en met (alvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, .GjG*^v - ""4.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 422