xrr •X "4 "-"T" /iüL^, (3 (I X a-^cXx-u. /C^- ixt> lv tvljO BESLISSING. IL. AAt^w ol*-^ X^f C/v^vWnvCê- (X^C^u\^Ct.t4r /VM-e^ iA<yvX(>/^ "TL i/-i3..^VjCxT" OL^n-^ JLrX^ &o~~ /Lt -vn^y- X cLa~ lc ^irx*-^v-«^vu^ ^rwvv-yi^ J^yT &L-w\. cL*^ /l/Uv ^htvaX^ma^l^o -/Ev^Vn.frC*—"^C Xltv, Wi^ /\rv-tr^~ ^rvt. tCt^w <).--^-(K^t-Vk. 4/UV-t/V-^04 frCt-c-. -v-xriA. >i*X. <a-v^_ cCcXx-,^ ■i-C ^\^trir^-t^-v-* <j LXj V^- ✓WW öC^t -3 cdLi-i* a t-vt-j iA-t3yv\juv ^V-<ry-CK. XAr»-^j /C-oyLt-v-. dfiO-XX- -'|^v^-^L-*yTo V*^| /\-£- j "U. öLt^. (3 irvv^L G_C^GC-VL^-vc^ ^tè/ LuvuM. iuvvy^ (Xc c ^v-kX^w 'kX 14J A^w^clyi -v-^-t- - ^Le-'t -^-^a^^i^c-iyt» s^/\^L>ysx^JLS* cl. Vf-m-tGv. CEta^-O v-V-irv-^y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. l> <U kf t \-L 3, t Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. y< /-/- /v, vyty.at- i- 'v. AANMERKINGEN. &Lt-e-o. v_/l/' )J>-K~ 11. A-^cG^k-— •X/ q - 1 - i' 1"- Tn--» cAa-<a£ vi-vu xyi^u<T^/Cc-». ^o_lv^c<y. v-**^ f x loC*-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 426