s NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST No. kt van de der op dag, den 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer Oe notulen van de vergadering van den 5~ 19 J worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wordeh-dé^ ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers AtO. tot en met Ah.A. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 428