J l 1 1 ^Tb ^W^-uvcAyt~ r i "i m jb< BESLISSING. U a*--v>-<. V-t^ b-v-cAX w% ^V£/<i cLc^y-(j~tA^c hlXC cJLXI - I QJL. fl (1 v f oLaL>T, ^Vt (A^zA X~CZ^i^ oLl^c X_Cx^jJi^s^ <2p£Cn^'tijCL-c ■H/vê hA-oJLl^ tAi*w h cLtLü^xv ~Lt^vl/Ce J -Ux^( Vmxftt Xxyw y-/- <7-Z /-/-Zié A-icC, /V^t - cLt. 0c^ CXA-v, C£<3 - X^-A^b-o^JL X.a-(L VAS-t.rvoC^ |/3W^C£ a_^C«- *^jo cri v /Vvt^v^ rt^-V-w-i- v -i-*- V-iylT"V_ cL/t~ ^^rvwvCL<j £^-^3 ^wv-tyt vv-vé--v,-v-v -r—tML <j 4^-v. - ,-t-o (viU. V- 113. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. A-c --&-€ o eXvAo-ILfci, I - vta 4~^4_<tA 6-| Xe. -vCeXtx^ ArA>^C^ cX.1 e-ivc ^<j"S a^JL -v~o Q^Ay^ cLeyxj^ oUC ld2^ o e^wj V-A-v cA_£_ - 3<S--t^v^U-C - AA~\SA-Qrx-c. {^VW1Vlt-3 tr^-w-v Cv. dyV^C^s- t^J/VA ^-€^{~<5V/v£ -Q^Ia/\u^ ~X*s~trLclA A-C AJ v-ir±(\jt^, oL-^cA trV-C-vX^,^ S\A*JlA cLjL S^A^U^-Uun-cUwociL_ (lP) <VnJL t^j0 J1, ^£c^v4 |JX t obrm_ '^vn.oC^CtX ia-o-^ cG_ ^-xatvA-c. cL^cj i>-£. c^cLl^ e^ CJS^-U/vj tv* x.** /Ce^-i_ tt- l Vvnju*'**-*- Xl vi i^. t -> u<5 ttx.fi-—l tx cAstr oLwt MjU-ditU. -r/j, X jcuxvw.^ ICjlJ oJ^sJLjuX Virv^ 4anrxAu^ JWVt-UCUViu. •U^T-dtw. X-loxfcGvt ixtrvxcufcl /^vt^ -CdLVV A_ C-U/L V-l^V-A-A/t V--trtrV.aX-3 VU-O-^ ^Ë^C/t v-n^| £/k^^u» tu-v i^Am. cL-uA^ -JL-i.'t~ o(^-v\ cc&aj?,->^ aw(c ^^cLjotxwL vx.c< .i^ Xt4 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 03 i-L-l AAy]^ ir i.1 c AANMERKINGEN. miiL o-CL f-e't 2J-/S-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 42