r *y 1 'f BESLISSING. I Cu|c i' i- g J. vA X- X~^j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ,S%^~ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1 Ji cLuvv O^S-1, S- 3 tto. /y /- s y< a^b3- S-ZS4 V- z yy i-b- u x\ •CA^rV ^£AVWviXpv. x

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 430