NOTULEN ergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST No. de heeren van de der dag, den /cfl 192 tegenwoordig de heeren vt De notulen van de vergadering van den IX 19T^' worden gelezen en goedgekeurd. Voorts woroerrae ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met Jj van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 444