-^•v BESLISSING. 7 ~^z AANMERKINGEN tf A/~ f 7 <7 i/* afit- lf~^G/- /Mn ks w-$ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van liet volgnummer in het omslag. /- /- a" \7Srl^o-^ CCois*~l\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 446