rt, 1 n H T- P IV BESLISSING. cLl CIS n _s iLtrvrLca _cW \ACj - l- xU ex /<- LO v^-v\ C-Ce. i—rT lOt-v^v-» "l-Lf £e IHj g^vfLX- O^-^A cO- öi-irw cX-X-^ JS M. -. il^Vvc^O CuL-tLtMN^- c^- ^t. e_ cLx^-*. '^0 (<0f^i) \A^-0\. tC% G»> l irvM^v. cA^v-w t^jcL, c<j_ ILct-w (ft Caa-J-C-1L<-^) .VA—fc-Aj .'t/C^'A-'fLv CXi^wJLx Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. *-l-C|,<yi~A«-5 {4^ Vt^JlA ft^LA-e. -W-A^t-n^-uowLü/e'c 0,-Lti -*Cmo -^-£Ut_ 4-£- v(L -VV(>-^ <3c o—. c<-c_ Ox^(X-^ cijL -\H V-A-W «*j c[aaaj~1 X^uO. ctc - ixa-l cL cLe A wvi^e&Z 'V^CviX.4 £<C V\_ CvAa- ^--M -i/-l/V%. oc/t-^ lCc (f\ cJL-i'ji - C-LL£-v* Ai <VtA-£-/Ls A. /Lsu> w-1, -aaa-j ^"—ATVh. J.; Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het L*" o^cLcl-£*~^ L^ j^yyuM^Xc t^3 .AV t. t AANMERKINGEN. ~y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 44