NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. h c\ 7^ 7^ van de der op dag, den 192 Tegenwoordig de heeren: SecretarisV Afwezig de heer^»f L.4 'e notulen van de vergaderingvanden s 4% worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen-Stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers "tot en met van den hierachter voorkomende staat, jjehancTeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling^van volgn" is ter vergadering /ezig De Secretaris, De Burgemeester, '*ai-n '•{'Af

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 452