NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST f/. No. 0 van de der op c'V. dag, den <t 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den d 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wordgg^de—ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers I (i c> tot en met Lj.1/. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten- Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 454