7 V* X' "7 vM^ BESLISSING. \2 I X X' GV ij- i- 1L^ 4t/Vt<Xü. J Ir^vCic Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. f/w W^T. /-W Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. t - J - J 1 AANMERKINGEN. r/ f23 -2/ - 2/ 7* 2 3 -2- /•CV,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 456