NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 5" I van de der op O. L dag, den <- z «r* 192 Tegenwoordig de heeren:(iz y Secretaris Afwezig de heer 192^ ingekomen stukken en mede- De notulen van de vergadering van den 1/& worden gelezen en goedgekeurd. Voorts w<< deelingen, vermeld onder de volgnummers hJS~ tot en met liijCvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 462