7' fy &f?. 'f- BESLISSING. ^y-y r-2-yo V* -**>s \Af v<- t- i^. ^^Cój^sux 1 •£r*^ é2£je^z. y^Z-*ï-2 t„ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. a.i-eAs>ow Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 7tf dr&A+y o/s? é>7*4vot**Ty >to. t SUyV. SfW v/ (vLrCctXvt^. X. ^Vvc<^ AANMERKINGEN. A* yLeJ sfv>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 468