AtL; fr ,-ttu NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST .Th No. 1 van de der op dag, den 4 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris^1 - -trVWO yl^Vrvvf"- Afwezig de heer - O 19 Z De notulen van de vergadering van den 1/ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts woeden de' ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 1 h tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, J.ji/VXAjUlsG/i&X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 46