NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. S I van de der op dag, den - 1925 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers [rj^l tot en met bf van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° aanwezig is ter vergadering De Secretaris, De Burgemeester, C—- W»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 470