Iji. v vy> i£%* Z^S'" ^Z2tZpZ-t-~ - Iji pS^s* >^Ccst. i} "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. cr-^T ^T' ft. s (.iCjy yy^GL^Èz«,s£L*y>^, J*ié<-Jrp bah. l)(ffT' /éLz<£. cZd^X ■ZT zfS ^z^zZc. ~2 Ctl 3 C CC Dagteekening en volgnummer. t" ^z^z. -. J r 'ft'c Z2 Z^St - 'Z £V r - A *?<r .s°-^ <^7 Z s? y^tz- -—ïÓcz y'xf-^z c S-J24Z- *Z^Z^-ZÏ <- <z£. ,^~*1 S* si

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 471