v s A ynz?/ "'ZïZ 4. B E S L I S S I N G ~/Z\ S? tf&P. y^Zézi^cy- /tPz ,£p3t stP*} sjy Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. i t i-.z <r 5=^" -2V ,V4 =-«= V vV" f, /Gt - i -? ^-tZZ -? - s <C*S-7L^ - -^Ze^C - *-2^' k^ jl-ér C./j^JKtsUryyirbAxL Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -*s.- sZt /<pv S<P/i. tsv*imxi> ^—^irUvyZJrl£vCei/L AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 472