NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. SI van de der op V dag, den 192pG Tegenwoordig de heeren<- Secretaris^ Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den \9Xrjf worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers b(j8... tot en met tlvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 474