n\ ,Asv\ r.l. uj. BESLISSING. AANMERKINGEN. ll -1 - ktr. v/v Ia - l- Hö- V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. t - XL-* -- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ^^0 -iry^su*. 1\ Xh<?. 4/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 476