NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 53, van de der op dag, den Tegenwoordig de heeren: O Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den a 19> worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers J/tot en met "J.1H van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° - is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 484