T BESLISSING. '7" '-<r~ /S <L 3^ i. X) Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -^43t= r-*t..' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. H IHJ*. Jj i - l- ur6. AANMERKINGEN. tLU o.- i - Go. (^«rUte^w •^t^b tCcXc-4— cc-A-~v twl /yvw-^C* - ^X CLX-lAS tCcry\ tXxv» C <?VC/i XxL? ^V' ksP- X- 5"i. i CC^tC/1/ h i 2> ct|i<. G' 4- i- t>i> iUtt. Gf vilV- 6l. X" s-J,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 486