n ai "~r- r <T' p b "i 1 11 HPx M BESLISSING. «i. ■^U /%4>UL 0 cCe. -£ui - yfc_ /nyt-ewLyw L /U -UrUA yfcyl t/U j yR^rv^.- <<Tbe<>£^yLt^v yy^irvityl t\.a~ oXj- ^^WveyyLut c(-e^_ AjAÓA-e*\$jL*. /GT Af' xo- 1 - x CALltll, IdvJL^ J' XX- JJ ki-l- ijs-. ÖC^y(AxtXl-^j \M ts -1- f '^VA^JIxa. y^\CLp\A4M_ ~jl JU. VY^t^L\A-& - V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^V)<L _oCyt" ol_ -tKiAé^VÉ-t-vv JX£^- ■Jc^\sW\jZ/t-v. •v %^yv. O^V- --c^-v-L «Gf oLe- e.^-£Ge_ c^Ce •^-o-e. uwl - ^Aj-vX. jLldO-eolLLi^, ,-ty-irviit/r /Lrt ^w«-cCe^u^-y3T_2_|j^,<i. o^Auajz. 'v*-<u» a_aJLcLe_ Asv\ a^A. j oU^. ÖX-j UT -l^é-tXe-t-vur^ ^tx^tn, e\-£/w ^Vtxe-Kx. yGT -v^itaXe^vve^ jtw j CV-a/T A^WtXJ -Uxx^. o /l/Wrwt^Lo mtvuLa^ju. vvw IX Ixytw o W „OLcL^LA^ y\A/-V\dA dJ^M-u c\_^-s Xtrufc^ /tvk. 4XTffViCt~ Ax -U^H lO^) t. '/W^Vx.p-dG%| oLz. oL(a- eH^c aAA- y^AX-c (jLlAv^ //lc Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. <n 2 1 f V~ (Z^ cLtuM~^ J-J-2. E tx^ eCetX^-n-jj 'Xnxrv J cJ^XjuiJLux^ ^(JxaatvXi^X. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 48