''X' 1 I BESLISSING. y IL y c^JcLt^Xw^ N/li g- l- 5 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 0 -<£Z*. y ï.**—'-Z~ r.*"'^j. - t J^^-r ^eS-i Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. S - \Jf IS - I - H Sf sr*." S-S-O^S <y^ «y - mtt^ c/ VJ' -/ -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 490