p. ■J-yC^y kv7 u X£ BESLISSING ~>W'. 7 1/ eGotG~^ vyV' 51-1- po. ^Al vif-1- J-i uirvic v'V iP- P- te Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. C—-<fW2 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. J--/-a GfO/i AANMERKINGEN. Lctot^ 'Vv^vviAvyo-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 496