BESLISSING. <f< A™ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. V. ulcLustJ^ v/V5 Jvi~- l- i&. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ■f z/* //-/- AANMERKINGEN. /Ot^L /- 2 - //-/- /S 3° Ci^tLttXi^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 498