58o. 426.545J Bijwoning opening slachthuis Amersfoort. Bijwoning huishoudelijke buitengewone vergadering Vereeniging Ned.Gemeenten. Verstrekken van opgaven Bevolking aan den Raad van Arbeid. Verzoek N.P. Reder, uitkeering schadevergoeding Mej.v.Leeuwen voor vernieling eener mantel N.V. Intern.Bureau Hers' Sportterreinen s-Hage, beveelt zich aan voor aanleg sportpark. J.H.Benschop. gegevens voor bevolkingsregister. J.H.Lonkhuijzenontheffing Provinciale Reclameverordening Chr. Persvereenigingopname officieele bekendmakingen in Soester nieuwsblad". Verwarming politiebureau. ARBEIDSBEMIDDELING Verslag van het correspondentschap over I926. J.M.V/esterveld. Pinancieele hulp bij emigratieplannen ARMWEZEN S.P.Besselsen over uitzetting van het gezin Van den Akker. B. van de Kuit, verhooging onderstand. J.v.d.Dolderverhooging verpleegkosten Dirkje Groenestein. Vaststelling lijst instellingen van Weldadigheid. G.v.Hummel, bijdrage kosten van operatie van zijn kind. Verslag Armbestuur over 1926. Verpleegkosten Mandenmaker. R.de Rooy. Bijdrage verpleegkosten zijner vrouw. Adhaesie-betuiging aan adres Minister, inzake niet-verhoogen verpleegprijzen in academische ziekenhuizen. C.de Kruyff, bijdrage verpleegkosten in St.Joseph.Gesticht Verlenging termijn, betaling verpleegkosten Th. J.v.d.Berg. Wed»Kuiper, verhooging onderstand. Visser, verhooging onderstand. Wijziging behandeling aanvragen om steun Steunverleening T.Hornsveld. Inlichtingen huishuur D.van Sloten. Besluit toekenning onderstand in geld (tijdelijk) aan 7 arm lastigen. Verpleegkosten echtgenoote van M.Harskamp. Steun aan L.Marechal, J.Bosman en J.Broertjes. Steun aan M.Kerkhof en J.Staal. Steun aan G.Kuijper, gezin Groen in 't Woud. Steun aan A.W.P.Visser IO72. IO74. IO89. IIO7. 1125. 1142. 1231. 1261 1262 42. 365. 20. 23. 35. 90. 146. 218 22 7. 275.394.469. 364. 400. 454. 67O. 672. 774. 775' 829. 831. 33^44.948. 369. 922. 935. 945.1001. 1211.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 4