NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. f 6. van de der op dag, den 3 192 >2/T. Tegenwoordig de heeren: vr Secretaris^^^^i?T Afwezig de heer De notulen van de vergadering^van den MJ, il ,3-tf CUc^-u^U^n l9f worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met Y-fd van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 502