r X *r~i f 4 OV <1 BESLISSING. Ch^JUl^ Xc*V X.^Cifl^Xv X<_ X n X X "f*^ *uwIk. et_t. H lx. 1>~Ia) j 8 i^yw^5 XA-iLcIXt (7 _^ÜJ^ Aanduiding van het V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -vva^v e^a^Jl^icCtX^j -j^cyvi i^vk^, oL<l. "b X\)-£<r. Lj|X> --irvw oLd^w^ oCi^v- yXxvT5^X<.'~vX-éL^(/C^ //vx^L^ci^t cAjiq. Xvw| Xc cLo~e^ aA^. cCe/UX XLr» ^w -v-irrvïs /CT X^vccJvXa, eL-A^i oO. qJLA-l lia^ AAf-fn^i^ iv» cl\M* öLz. Jlx4^v~ir^£sx^ xa-ó-^ cLc ^vA.cA X-X\XccC A>mXX. /H XaX &Cu-X&>(x ^L-irsAu^ L^tAirVMxWt> /-\_ pi-tb^. l<5 ~eL/^ 11v i K.ft~. U^iat^ C-0VVVU -£/W £v4_A -lAt^ £/-V^W'Ki -ex5-L(rLi~~ .eMT 5" >LtGlo t*. I lAr~V-Ü.z- JU~ï^JLL~ZXZ <^S\^AtZZo~^d^u^l^ Xx£-M^i-v— .stvw-v^cL\ t /v*-aJul XZs ci^ceJLt^ -o-y> XL«-X $j^(Lo-tJLeLjL. tfv^xisi^y a ju^ OXn^Atx^LAxi-v/t" JL\.i\^- - Nw^i-tf-<^VXXX-V-A-^ g!^^. ''Hvw. Cx^ytc A/t^vv-A -V^vX_Xx-v^ t^_ ..X-^xt" "Vv&,(L^v (X_o-%^- tr ^Ji'V-u^ 0l_ aJr-ou^. oJlya tri-». CÜ^wLuv tL J-U-X X. -t-c— -v-&_ f LA). -i. iw-»- AXeeXl lA' Xf- l - <1. 1-/- Z I 7 X -?i y-/ - y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 50