NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders C (p. /0^y. van de der op dag, den 192 Tegenwoordig de heeren Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers */S tot en met J..6Q van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn" is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester, C?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 510