BESLISSING. *6* vi- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. *grv« .rt^i 1^ tt^(LuXKfc-| c^' fj-i- 53. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 0-/iCtcXvM^| AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 512