r- BESLISSING. Ih-i - 5 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. y - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. (V AANMERKINGEN. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 518