7 JL BESLISSING X^iS- - z<7 c/ *C- -V ^"r f&x+itC*' s£ 'Z'?'? Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. i «- <?V>J' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ft/**i h7- - J' (kjSVAAA^ V cfp' iv -*• *- "AaaAtïa. cL<JtAs AANMERKINGEN. c" V-/-//O v^aAXq.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 524