T7' BESLISSING - ?*- z^\ JU- '<r/d>\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. c-^--"//j i /O 7^- -C 4 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Ac4~r.i ■71= 1 J-J'- JS ^^V3HTVVCje-X j *^yvv_üvt, •cO- - -/ L? Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 526