NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST (2\cUwCJh No. 3 van de der op /pWü dag, den t 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris: 'V V. Afwezig deneer \jLA-L*^ Je. 0''l/ C i- G. <Ll -va E/ 19 T j De notulen van de vergadering van den I H worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden—de-ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van ^en hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 52