-"i v 7 y BESLISSING. a.a ~Z7' V vil i*T- l - sl. 1/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -C^f\/A/L-uLccch-t^i^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. t/U HJl- i- K- J ■a a, - j- fj J 7^ -2-/0 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 532