BESLISSING *17' \A lx- i- u> 1/ CJ^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. A<»' i Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 2 j d"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 534