BESLISSING. L>^- iAL U-x-ïL <v-^ '/IS ^L: -Z **'- -^SsSc**- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. I(VhCu^Lm-^ KI -1- II. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1 - /- - 9 S V l' il^chxrXvu^ AANMERKINGEN. ?tlv \S 4-2- f csf J~ - 2 - J~s,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 536