T BESLISSING. x <72? y -/-/£/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -X X \l,ltlS110J 'C, ,l X *r~ 2 0 ff, 2 O iT, L 26L c?? /Zf-s/3 <l' ^Garfc.«t-X'XX Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ,rvvt>cJo (r-di/C**. M/** L$ VS'-iA yK CC<-Ast<c<^U,4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 542