7 BESLISSING. 8^ j-u-d ó/V ^f.f. I' (V ^iXxeXw>-j| v/V" L i~ v <W *3 ^Z<*z*-znz^t ^*-+- ->fe<at<a^' -asv^g»» - S- -^tffcs-^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den roet vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ychtAAA^yO- AANMERKINGEN. V J--/~ O L?'- 4^sr - lihyt 19 rvt/hitw^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 552