Aanduiding van den afzender. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. KORTE INHOUD. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 553