a. 2.9. a(Loa 4 4 i I x*^. s a c a> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. >0. <H. Q/veXvitcA. iX- /KI. O. HA. cU. 13 ÏJ. ö|^U|Te. XtPb -LeXi Tcn_ Jb-tJL. ■/^/(^VV (xX1^ /U-i ^xzC (V 3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. WM Cl xc f 1 Xx 4/1/X/W3 -cJL<Xtjj ^rwv XjL^-CxaU^ sAAs*~\r\,^Lt-uv IXcX, Cc<x-^ Xx «'VlxX oCe^v VTnrV (x-T^Xx Co^J*-\Js* -Uv A^rJ /tl*, ./^-cX 0*£nCC. lA^u. (Tc. C^t/nvC/tX: I Tó djL. -^a-cZ_.(/-&£Ai~| pLrcT cL&tJ- nn. flnuv^* -Cr|/> ■£<-** U -t^c/Tvt7 -Vt/nvT^ J>~ cL^aJC (Tc. JLt/iMs^a^-A^a c/n/i WiV XvLAwijr 'LATTTiuXm^ /LTc-«X-Vi*CXAj •1n.dc ACttuU .4wn^ <Tc_ ju~ di*> cXX-Xv-tc /\aaJL$L/$ -x-v* /\)x^Jl^-(i^S zv^wlXz^ oAjl. A,/v\^,CnX^rvwvK, tAf/W. (XX-tax^ crww -v-4-t-, IX/Uw '-^v. <sSLA*L - ^"jz>X_ 0»- «xCo.*-^ 0i_-A~wv cLt^. ^6-^o^vvX-^v^ -tt*-^l ZIMMTU XtZ 1/V\ - ^U-v -^o G/y^k. - ✓4-tv* TMlk (Xe 4A*^ Cl-v^v -cJvvulx^ V^L'WCC'W -IHrvC"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 55