jty-z 4 %0.e. 7 BESLISSING. ZJ-/- V oJ^luJL^ ZZ - i - tT^i. Vermelding indien van hei uitgegane stuk geen minuut is gehouden. yO~ ^7 ut, iy? z~ xa&% Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 564