a a ~o Ö43. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. dkk. t^.'sïP-"&> cs>4??c <2t. 4J 3 3 CD Dagteekening en volgnummer. <3 KORTE INHOUD. <£2/K^>.S%. '^é%éZ>1C -3^ - -2ga~ <3£2^"-Wo» <723*-* -L^p* <Z^>Z-X,c*-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 569