ut? ~n ri 1 Al eU. - Mu k. BESLISSING. .4-UuL ^^JLUL AaTiJL, v¥ A - l - h tA^üicUXu^ -w XA, AjL <V\AjtA< sit-^ *£xj^-L -v^Ctio Ml/!». gIm< rvo^ /tnn^vu^ - V^^*vvtX^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^^öLi/a^MA x^f^écXot. 'V?. M, /t/tArvA/^ ^rv-MXC^vv^. x^xy{ a. ctnn^' C^j^trvt/uA^ *rv"Vl - A/VOvVMX cxJLvu-vi 'Xi^cL ^M/0 <\- Cc^ f>MAx 'WCfc/t C^/L I 'X dx^ aa/~v\ oLi^ clvr 'vLtf/v -O-v^ i/-u| ^xrv\ b*C(Lv<JLcL, Aa\ Pi-t4I i f ^L, a.*xL/L ^L oGv ^d^4TM^/V-t^V. irtdu - .-wu^ eU^. Ccj^e-w^ .'Vua^ COdA/VU 1/» /UAtto 1MA» «i^Xxj-èi AVufje^ww^l cLvcJi 'vLcld-t. -VTTin. -fhx- ^Xvj-Rjt Avufje^vv^* -• J- «u«i ,-Ua -4-c ,-wAtlx' Cto-rn^ua-^o-w, djyOJi, 'Vw_£/t "ywxAi. w>x-^ --0-|3 v-nrt 'V-to-cCtAX c(jt/\ - J^f\fv^jkA X^xvCtr'Cul. $-a^v 1-A. - C^L cCtv 'L-A-A. - (XlL ,/tXTr"X.c(_/^ /tC^J2shs& ^jG/i*^\. tx «(jl i^i_ t wt-t/fc &L ulaa cLtnjL |XAw.je^vLc X^vu^-cL -L-tmn - cAx^ -Hr|o -V-^r-XK-v_ V^tr^ckjy\. oL O (X O/Vw -^a- \^/4^VvaX^vv/Mavv/1 - t^J^> Ö^v^Aa. c(^_X^tL>C cCc OX^a^^aaxLc Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. '^IXv^-l/AVC^UVAv^j Lv| oCt^ \y\^y\^\M>^\A^v\^0 -&x>< Uy^u^c A/iJpiw4. oLUv cA CAAMi^V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 56