y> NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. ()i. van de der op dag, den O 192 X Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den s_? worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- 19 deelingen, vermeld onder de volgnummers ifïtf tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, £-T~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 576