BESLISSING. 'J\ 1/ <AT' ti - i- j ^4/ xf'i-irb fj. I? Zjf Jr. d Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. y tf f'S* 'siïéU^o. W&U -u« ^cV«r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -**• /<?y jiy* /i^tu^fl s\ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 582