BESLISSING \M ik- t- xiï Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. u* Vu- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Z 2 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 588