JK-T? T" 5- "UT, BESLISSING. 7 AANMERKINGEN. 1^ -• i^kvvvvtt^vc^vv- /ïU^ Ih/l&'l b\(WLUnfA CULlUstj^ 1/ 1/6- x- i V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^3 -=st - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ^j/"Vv"wc(X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 590