BESLISSING. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk o£ de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANI

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 594